Sign In

Thông tin chung

Liên kết website

Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy khung phát triển đô thị thông minh bền vững cho khu vực ASEAN (Workshop on Accelerating the Development Framework of Smart Sustainable Cities (SSC) for ASEAN Countries)”

 

Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy khung phát triển đô thị thông minh bền vững cho khu vực ASEAN (Workshop on Accelerating the Development Framework of Smart Sustainable Cities (SSC) for ASEAN Countries)”