Sign In

Thông tin - Infomation

Liên kết website - Links

Liên hệ

 CỤC VIỄN THÔNG

Tòa nhà Cục Viễn thông , Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)39436608 - (84-4) 37820990 Fax : (84-4)39436607 - (84-4)37820998

Website: www.vnta.gov.vn ; Email:vnta@mic.gov.vn